pgg32x32

Jednolity plik kontrolny

COIG S.A. prezentuje materiał informacyjny "Jednolity Plik Kontrolny" w Twojej firmie. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela:

Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy - Łukasz Mietła

lukasz.mietla@coig.pl

 

07.11.2016r.