pgg32x32

Zaloguj się przy użyciu certyfikatu do podpisu elektronicznego

Moduł umożliwia logowanie do portalu z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Powyższą opcję należy najpierw aktywować w preferencjach użytkownika w portalu.

Proszę zaczekać na pojawienie się okna do wprowadzenia PINu.

Trwa weryfikacja, proszę czekać...